Ổ đĩa DVD-RW gắn ngoài 300.000 đ DVD CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
Ổ cứng di động Buffalo 400.000 đ HDDex CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
Ổ cứng laptop 400.000 đ HDD CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
Adapter - Sạc 200.000 đ SẠC CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
Card Wifi gắn ngoài 30.000 đ WIFIex CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
USB WIFI 100.000 đ USBWIFI CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
Card Wifi gắn trong 100.000 đ WIFI CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
Ram laptop 100.000 đ RAM CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
Bàn phím laptop 200.000 đ KEYBOARD CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
Màn hình laptop 500.000 đ LCD CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
Túi chống sốc 20.000 đ TÚI CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
Cáp LCD laptop - bo cao áp 100.000 đ CABLE - CÒN HÀNG

Designed by Laptopbinhdan.vn