TOSHIBA SATELLITE J70 2.500.000 đ J70 CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
IBM THINKPAD X60 1.800.000 đ X60 CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
DELL LATITUDE E6410 4.800.000 đ E6410 CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
FUJITSU FMV-C8230 2.500.000 đ C8230 CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
DELL LATITUDE E6220 5.200.000 đ E6220 CÓ HÀNG
DELL VOSTRO 3550 5.600.000 đ 3550 CÓ HÀNG
TOSHIBA SATELLITE J70c 2.200.000 đ J70c CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
IBM THINKPAD X61 2.200.000 đ X61 CÓ HÀNG
Ổ đĩa DVD-RW gắn ngoài 600.000 đ DVD CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
Ổ cứng di động Buffalo 400.000 đ HDDex CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
Headphone Buffalo 150.000 đ PHONE CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
USB WIFI 130.000 đ USBWIFI CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU

Designed by Laptopbinhdan.vn