TOSHIBA SATELLITE J70 2.200.000 đ J70 CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
THINKPAD T420 4.500.000 đ T420 CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
FUJITSU FMV-C8230 2.200.000 đ C8230 CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
Ổ đĩa DVD-RW gắn ngoài 400.000 đ DVD CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
Adapter - Sạc 200.000 đ SẠC CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
Ổ cứng di động Buffalo 400.000 đ HDDex CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU
Ổ cứng laptop 400.000 đ HDD CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU

Designed by Laptopbinhdan.vn